شرکت صدرا حامی
021-43000843 8 صبح تا 5 عصر
سیستم تیکت

مزایا و معایب

مزایا و معایب استخدام نیرو

استخدام یک نیروی دائم، همیشه برای بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط، مقرون به صرفه نبوده و یا اینکه نیروی مورد نظر، از تخصص کافی برخوردار نمی‌باشد. در ذیل بطور اجمالی، به معایب و مزایای هر روش اشاره میگردد :