سوالات پرسیده شده از اورژانس کامپیوتر

فیلتر:همه باز شده حل شده بسته شده بی پاسخ ها
ویروس meka
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مشکل نصب ویندوز
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بالا نیامدن ویندوز ۱۰
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۵۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مشکل نرم افزاری
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۴۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اخطارunhandled exception c0000005
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
قطع شدن صدای لب تاپ
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مشکل اتصال وای اف ای
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اینترنت
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مشکل باز کردن فایل
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۱۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مشکل لگ بازی
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۱۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز نشدن فایل rar در لب تاپم
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مشکل Failure Configuring Windows
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
هنگ کردن کامپیوتر
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
تمام نرم افزار های دسکتاپ از کار افتادن
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اینترنتم بعد از چنددقیقه که سیستم رو روشن میکنم قطع میشود
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ روز قبل • 
۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای