سوالات پرسیده شده از اورژانس کامپیوتر

فیلتر:همه باز شده حل شده بسته شده بی پاسخ ها
خاموش شدن لپتاپ
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۴ روز قبل • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بالا نیومدن دسکتاپ
باز شده امین پرسیده ۱ هفته قبل • 
۱۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بالا نیامدن ویندوز
باز شده امین پرسیده ۱ هفته قبل • ,
۱۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
نصب اطلاعات pes 2019
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ هفته قبل • 
۲۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
نصب ویندوز
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ هفته قبل • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
ریمو شدن فلش
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ هفته قبل • 
۱۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
هنگ کردن لپ تاپ
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ هفته قبل • 
۳۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
کار نکردن دستورات در cmd
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ هفته قبل • ,
۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
نحوه فرمت کردن کامپیوتر
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۳ هفته قبل • 
۵۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
محدود کردن مودم
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۴ هفته قبل • 
۳۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بازنشدن پوشه هادرword
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۴ هفته قبل • 
۴۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
قیمت کارت صدا
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۴ هفته قبل • 
۴۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پارتیشن بندی هارد
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۴ هفته قبل • 
۴۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
ندادن صدا
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۴ هفته قبل • 
۵۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای