سوالات پرسیده شده از اورژانس کامپیوتر

فیلتر:همه باز شده حل شده بسته شده بی پاسخ ها
منوی استارت
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
کمک خرید لپ تاپ
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
راه اندازی نشدن ویندوز
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
لپ تاپ
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
سلام د
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باتری نو و لب تابی که خاموش می شود
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مشکل نصب برنامه
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
هنگ کردن لب تاپ در حین بازی
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
نصب نشدن برنامه ایتونز روی لپ تاب
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
تغییر مکان
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ روز قبل • 
۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
وای فای
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ هفته قبل • 
۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
عکس اکانت ویندوز
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ هفته قبل • 
۲۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مشکل بالا امدن بعضی از نرم افزارهای روی لپ تاپ
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ هفته قبل • 
۳۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
روشن بودن فن لپ تاپ
باز شده پوریا پرسیده ۲ هفته قبل • 
۳۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باج افزار
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۲ هفته قبل • 
۳۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای