سوالات پرسیده شده از اورژانس کامپیوتر

فیلتر:همه باز شده حل شده بسته شده بی پاسخ ها
هنگ کردن کامپیوتر
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۵۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
تمام نرم افزار های دسکتاپ از کار افتادن
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۵۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اینترنتم بعد از چنددقیقه که سیستم رو روشن میکنم قطع میشود
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
نصب آفیس ۲۰۱۳
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۴۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
قدردانی
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۴۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
فارسی کردن کیبورد
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۳۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
سلام گذاشتن دو رمز برای لب تاب
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۴۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
ویندوز ۱۰
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۴۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اتصال ناخواسته پروکسی
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مشکل روشن شدن سیستم
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۴۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
نوعی ویروس
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۴۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
flash
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز شدن ناگهانی پاور هنگام روشن کردن رایانه
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۳۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
ویندوز ۸
پاسخ داده شدهمحمد زرکار پاسخ داده ۱ ماه قبل • 
۵۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای